Berjaya di Pameran Fiesta

Sekolah kita tercinta turut memeriahkan Festival Inovasi, Edukasi, dan Kreatifitas Insan Pendidikan (Fiesta) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar. Fiesta diselenggarakan pada tanggal 16-17 Mei 2023. Bertempat di halaman Dinas Pendidikan dan halaman Aula Sasana Krida SMAN 1 Blitar, berdiri serangkaian stand dari jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA yang berisi tentang hasil project kurikulum merdeka yang telah dilaksanakan. Tema dari Fiesta 2023 adalah “Bergerak Serentak Semarakkan Merdeka Belajar dengan SERENADA.”

Pemandu Stand SMPN 4 Blitar
Bapak Walikota berkunjung ke stand SMPN 4 Blitar
Anak-anak dalam Pameran Fiesta

Dalam pameran Fiesta ini, SMPN 4 menunjukkan hasil project yang telah dilaksanakan, seperti Pelestarian Sumber Pakan Lebah Trigona, Mengenal Batik Puspa Dahana sebagai Produk Kebudayaan dan Kearifan Lokal Gedog, Kota Blitar, dan Bersatu dalam Ragam Karya Nusantara.

Berfoto bersama Ibu Kepala Sekolah

Stand SMPN 4 Blitar berisi hasil karya siswa seperti bibit air mata pengantin hasil kebun yang diolah siswa, produk madu lebah trigona, my project diary, penayangan video proses anak-anak melaksanakan project, gambar pola batik Puspa Dahana, laporan hasil kunjungan di Candi Gedog, makanan khas Nusantara, Mading berisi tentang ragam khas Nusantara, dan karya seni budaya kelas IX berupa hasil daur ulang barang bekas seperti limbah koran.

Ahsan salah satu siswa SMPN 4 Blitar sedang menatah wayang

Dalam Pameran Fiesta ini, stand SMPN 4 Blitar berhasil meraih juara 1 stand Terbaik. Penghargaan diberikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar. Selamat untuk SMPN 4 Blitar, semoga semakin Hebat dan Jaya.. jaya.. jaya..

Penyerahan Hadiah oleh Kepala Dinas Kota Blitar